•  مزایده  اداره اوقاف یک دستگاه خودرو پژو 405 پایه گاز سوز مدل 1390