• مزایده  یک دستگاه  وانت مزدا کارا  رنگ : نقره ای  مدل : 94