• مزایده  خرید خودرو یک دستگاه  پراید  رنگ : نقره ای  مدل : 84