• مزایده پراید  رنگ : قهوه ای  مدل : 86 در شهر کوار