• مزایده خرید خودرو پراید  رنگ : نوک مدادی  مدل : 86