• مزایده 2 دستگاه به شرح زیر:  ام وی ام X33 مدل 1391 رنگ آبی  سمند مدل 1393 رنگ سفید