• مزایده پراید  رنگ : سرمه ای  مدل : 84  خودرو تصادف دارد