}


مزایده 405 تی فایو به رنگ سفید مدل 96

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 468235
استان برگزاری: ارومیه
قیمت : 250,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1401/06/31
مهلت تا : 1401/07/11
شرح آگهی مزایده:
با کارکرد 97664 کیلومتر به قیمت پایه به مبلغ 2.500.000.000 ریال معادل دویست و پنجاه میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

خرید اشتراک ماهانه (به صرفه)

آگهی های مشابه

مزایده وانت پیکان مدل 83

مزایده نیسان وانت ، تیپ دستگاه : 2400 مدل 88

مزایده پژو 206 هاج بک بشماره انتظامی 988 ص 58

مزایده خودروی پژو پارس مدل 1387 بشماره انتظامی ایران 17 - 924 ن 17

برچسب ها: مزایده 405 تی فایو

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.