• خودرو  وانت  سیستم پیکان تیپ ساده مدل 1357 رنگ سفید