خودروی سواری پژو تیپ PARS XU7 CNG به رنگ سفید روغنی مدل 1395

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 266449
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 195,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1400/06/31
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده فروش خودروی سواری پژو تیپ PARS XU7 CNG به رنگ سفید روغنی ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ یک میلیارد و نهصد و پنجاه ميليون ریال ارزيابي گرديده
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده پژو تیپ PARS XU7 به رنگ سفید-روغنی مدل 1393
مزایده 600 دستگاه موتورسیکلت و سواری و نیسان
مزایده فروش تعداد ۶۵ دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین
مزایده پراید مــــــدل 1384 - رنگ مشکی

برچسب ها: پژو تیپ PARS XU7 CNG

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.